TJÄNSTER

Vi tar fram den bästa lösningen för varje kund

Det finns en uppsjö av olika metoder och tillvägagångssätt för att ta fram det som behövs i en specifik beslutssituation. Som kund hos IMA kan du lugnt överlämna val av metod och genomförande i övrigt till oss. Du kan din bransch medan IMA är specialister på att skaffa information från marknaden!

Vi försöker aldrig passa in våra kunders frågeställningar i ett färdigt upplägg, utan analyserar istället varje kunds informationsbehov för att sedan föreslå den bästa lösningen för just erSyftet med undersökningen är avgörande när det gäller valet av undersökningsmetod. Är syftet att ni vill undersöka en ny produkt som ska ut på marknaden, eller är ni intresserade av att veta hur era kunder uppfattar er? Syftet är också avgörande för om undersökningen sedan blir kvantitativ eller kvalitativ. 

Vill du veta mer? Kontakta oss via enkatfabriken.se/kontakta-oss eller ring 031-313 48 78

Kampanjuppföljning

För att vara säker på att budskapet i en reklamkampanj gått igenom allt mediebrus är en kampanjuppföljningar att rekomm-endera. Kampanjuppföljning är en mätning som görs efter kampanjen för att se hur många som uppmärksammade den och om budskapet nådde fram ordentligt.
Dessutom tar man reda på vad målgruppen tyckte om kampanjen samt om det var något de inte gillade. Att förtesta en kampanj eller reklam är en alternativ möjlighet.

Medarbetarna

Det är lätt att glömma själva motorn i ett företag - personalen. Genom att göra NPI-mätningar (Nöjd Personal Index), går det att hitta områden i den egna organisationen som behöver förändras eller förbättras. IMAs NPI-undersökningar är unika på så vis att vi samarbetar med och driver SVEX, ett löpande och riksomfattande index som beskriver medarbetares engagemang i andra företag inom er bransch. Genom jämförbarhet förbättras användbarheten hos just era resultat.


Internet

Kvantitativa mätningar som testar åsikterna om din hemsida kan t.ex. ge svar på vilka kunder som går vidare från startsidan, om hemsidan ger ett seriöst intryck eller om en banner observerats eller ej. Vi genomför även kvalitativa obervationsmetoder som kompletteras med intervjuer eller fokusgrupper.

Tester

Att testa sin produkt redan innan lansering eller annonsering är av stor vikt för att vara säker på att rätt budskap kommer fram. När man står inför ett beslut om att ta fram en ny produkt så är det svårt att veta hur kunderna ska reagera. Därför är det bra att testa t.ex. en produkt på en begränsad mängd människor innan man som beslutsfattare tar ett beslut som kan påverka hela omsättningen.

Övriga tjänster

IMA kan även hjälpa till med många andra undersökningar, såsom kännedoms-undersökningar och attitydmätningar. 
Vi kan skaffa information för de flesta marknadsändamål och för de flesta beslutssituationer. Har ni några frågor eller funderingar kring vad vi kan göra för er 


IMA Marknadsutveckling / Enkätfabriken / Storgatan 8B, 411 24 Göteborg
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!