SVEX

Medarbetarundersökningar i tiden


Svenskt Engagemangsindex, SveX, är ett ständigt uppdaterat medarbetarindex som omfattar tusentals svenska medarbetare. SveX bygger på en omfattande databas baserad på löpande intervjuer med ett slumpmässigt utvalt urval av anställda. Indexet fokuserar på hur medarbetare upplever engagemang på sin arbetsplats.

SveX kan brytas ned i olika branscher, vilket gör att företag och organisationer även kan göra en branschspecifik jämförelse med ett relevant index. SveX fungerar på så vis som ett verktyg, där företag och organisationer inte bara får en uppfattning om hur just deras medarbetare upplever engagemanget på arbetsplatsen, utan även hur den gällande arbetsplatsen står i förhållande till andra inom samma bransch. I och med de specifika frågor som ställs blir det också tydligt var det eventuellt krävs förändringsarbete inom företaget för att uppnå mer nöjda medarbetare.

Personalen är en viktig resurs i organisationen, med rätt insatser och satsningar på personalen kan en organisation gå långt.

Våra medarbetarundersökningar tar fasta på att hjälpa företag och organisationer att förbättra sin lönsamhet genom att fokusera på områden som berör personal, ledarskap och arbetsklimat. Resultatet från våra undersökningar ger underlag som ger företag och organisationer möjlighet att utveckla såväl arbetsmiljö som arbetsklimat, till gagn för såväl medarbetarna som för hela organisationen.

Kontakta oss, om du vill veta mer om hur SveX kan komma till användning för just ditt företag/din organisation.