REFERENSER

Under åren har vi genomfört hundratals projekt åt olika typer av företag av olika storlek, i olika branscher - både privat och offentligt. Nedan presenteras några exempel på våra kunder, 

varav en del vi arbetar med löpande.

Garmin Nordic

Webbaserade medarbetarundersökningar och kvalitativa undersökningar hos återförsäljare.

Folktandvården

Löpande NKI mätningar, varumärkesutveckling och implementering, utbildningar i marknadsföring, interna och externa kvalitativa undersökningar.

Gina Tricot

Gina Tricot har arbetat med IMA sedan företaget startade. Olika typer av undersökningar i olika länder har skaffat företaget viktig beslutsinformation under expansionen..

Göteborg stad

IMA är avtalsleverantör och utför löpande alla typer av undersökningar åt Göteborgs stad och dess olika bolag.

Småhusföretag

Sedan 1992 genomför vi löpande mätningar av kundens tillfredställelse (NKI) för flera småhusföretag. Vi gör även t.ex. positioneringsanalyser, samt kvalitativa undersökningar om inköpsprocessen.

IHM Business School

Flera av IMAs analytiker undervisar 
regelbundet i analys på IHM.

Vasakronan

Vasakronan utför med hjälp av oss undersökningar bland besökare och hyresgäster i olika köpcentra som till exempel, Arkaden och Kompassen i Göteborg, Skrapan i Stockholm m.m

Energibolag

Löpande NKI och NPI undersökningar åt olika energibolag, t.ex. Kungälv Energi, Ale Elförening, Gislaved Energi, Härryda Energi, Lerum Energi m.fl.

Glitter

Glitter genomför kontinuerligt olika typer av undersökningar i hela Skandinavien tillsammans med IMA.