ARBETSSÄTT

Att fråga mycket riktigt är att veta mycket.

Behovsanalys

Varje projekt är unikt och behöver en egen unik sammansättning av frågeställningar för att kunna ge ett bra beslutsunderlag. Vi på IMA är måna om våra kunder och lägger stor vikt vid förarbetet för att få fram den rätta undersökningsmetoden, så att uppdragsgivaren ska kunna
få ett så korrekt resultat som möjligt. Detta ger i sin tur ett bra beslutsunderlag. Vi arbetar alltid med fasta priser som inkluderar allt från datainsamling till analys och rekommendationer.

Datainsamling

Datainsamlingen är den del där själva intervjuerna görs,
vi har ett eget callcenter med egen personal vilket stärker kvalitén på undersökningarna. Vid större projekt samarbetar vi vid behov med olika datainsamlingsinstitut (även i andra länder). Som medlemmar i ESOMAR följer vi deras regler gällande både beställaren samt de medverkandes rättigheter.

Analys

Det krävs gedigen kunskap att omvandla och analysera den data som samlats in för att resultatet skall vara trovärdiga samt hålla hög kvalité. IMAs projektledare har mångårig erfarenhet inom branschen vilket ger våra kunder en
säkerhet gällande att det beslutsunderlag som presenteras
är så korrekt som möjligt. Vi hanterar dessutom hela undersökningen från "ax till limpa", dvs. den projektledare som haft första kundkontakten och utformat undersökningen, analyserar resultaten och rapporterar dessa till uppdragsgivaren.

Reslutat och rapportering

Resultatet presenteras i en sammanfattande rapport tillsammans med diagram och förklarande text för att tydligt beskriva vad det är vi kommit fram till för slutsatser. Vi kommer helst ut till uppdragsgivaren och ger en presentation av resultatet, för t ex. antingen medarbetarna eller ledning. Vi ger alltid rekommendationer för hur företaget kan/bör agera utifrån undersökningsresultaten. Efter avslutat projekt finns vi givetvis tillgängliga för eventuella
frågor eller funderingar.