Förebygga sitt avfall

Att förebygga avfall är att minska avfallets mängd och farlighet. Avfallsförebyggande handlar inte om källsortering utan om saker vi gör vid till exempel inköp, lagring och användning av produkter för att förhindra att avfall överhuvudtaget uppstår. 

Återanvända olika produkter

Vid återanvändning används en produkt på nytt, utan att design eller material ändras.

Avfallstransporter blir hållbara

Hållbara avfallstransporter berör delvis vilka drivmedel som används för transporter men också hur effektiva transporterna är.