Öka utsorteringen av olika avfallsslag

Källsortering innebär att man sorterar och separerar sitt avfall där det uppstår, det vill säga där källan till avfallet är. I Sverige är det lag på att till exempel förpackningar och tidningar ska sorteras och lämnas till återvinning.

Detta avfall ska alltid källsorteras

Förpackningar - ska sorteras och lämnas till godkänt inlämningsställe enligt lagen om producentansvar.

Tidningar - ska sorteras och lämnas till godkänt inlämningsställe enligt lagen om producentansvar.

Elektronikavfall - ska sorteras och lämnas till godkänt inlämningsställe enligt lagen om producentansvar.

Läkemedel - ska sorteras och lämnas till apotek enligt lagen om producentansvar.

Matavfall - ska sorteras enligt lokala föreskrifter som varierar från kommun till kommun.