Avfallsplan A2020

Avfallshanteringen är en viktig del av samhällets infrastruktur och den engagerar och berör många. Enligt miljöbalken ska därför alla kommuner ha en avfallsplan, omfattande allt avfall i kommunen - både det som kommunen har ansvar för och övrigt avfall. Avfallsplanen ska redovisa vilka mål och åtgärder som kommunen långsiktigt planerar för att avfallets mängd och farlighet ska minska, samt innehålla uppgifter om allt avfall som uppkommer inom kommunen. 

Tyngdpunkten i planen ligger på hushållsavfall, det vill säga det avfall som uppkommer hos hushållen samt liknande avfall från verksamheter. Men den innehåller också mål som omfattar övrigt avfall.

IMA Marknadsutveckling / Enkätfabriken / Storgatan 8B, 411 24 Göteborg
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!