Vet du vad dina kunder tänker?

IMA är ett fristående undersökningsinstitut som sedan starten 1989 byggt upp långa
och nära relationer med företag och företagsgrupper av olika storlek, inom olika branscher.
Koncentrationen av vår verksamhet ligger främst på att utföra undersökningar för marknadsföringsändamål.

Flexibilitet och kundanpassning är viktigt för oss på IMA. Vi vill undvika att anpassa kundens behov
efter en färdig produkt och därför utformar vi unika undersökningar för varje enskild kund.
På så vis erbjuder vi våra kunder ett pålitligt och användbart beslutsunderlag.

Klicka här för att komma till SÖK - föreningen för Sveriges Marknadsundersökare.
Och klicka här för att komma till ESOMAR, en global branschorganisation.